לאחר יותר מעשור של נסיון בחו”ל ובישראל במגוון פרויקטים בכל קנה מידה ויעוד, המשרד מיישם תכנון המתחשב בסביבה, יצירתי אינטגרטיבי ודינמי כתגובה למורכבות הסביבה התכנונית בישראל.

הדיון בכל פרויקט מתבצע בדגש מיוחד על הקונטקסט המקומי, הפיזי, הכלכלי, התרבותי ועל האתגרים וההזדמנויות שבו.
אנחנו מתכננים מבנים בעלי זהות ברורה המעשירים את הקונטקסט בו הם מצויים  תוך התחשבות וכבוד לסביבה. בכל פרויקט אנו מחפשים את הדיאלוג הנכון בין ההיסטוריה להווה העכשווי, את הדיאלוג בין הצבעים, האור, החומרים, זהות מקומית ומסורת.

בשנים האחרונות משרדינו משתתף בהליך ההתחדשות העירונית בישראל עם עשרות פרויקטים בכל שלבי התכנון והביצוע.