מיקום: אשדוד – כביש 4
טיפולוגיה: מסחר
סטטוס: תכנון

שיפוץ ושדרוג קניון קיים.