מיקום: פתח תקווה
טיפולוגיה: תעשיה ומשרדים
סטטוס: תכנון

שיפוץ מבנה תעשיה והטמעת קומת משרדים עליונה.