מיקום: Faenza, italy
טיפולוגיה: משרדים
שנה: 2011-2009
סטטוס: הושלם
בשיתוף עם PIUARCH
All right reserved to Piuarch srl

מבנה משרדים ואחסנה לחברת בניה.
פתרון ההצללה בחזית הדרומית יוצר אסתטיקה חדשה בזמן שהחזית הצפונית כולה בזכוכית במטרה להכניס את נוף הסביבה הכפרית לתוך המשרדים.