מיקום: חדרה, ישראל
טיפולוגיה: משרדים, מסחר
שנה: 2018
סטטוס: תכנון
בשיתוף עם סנדרוביץ אדריכלים

מתחם משרדים ומסחר בצמוד לכביש החוף.

אנרג'י פארק חדרה
אנרג'י פארק חדרה
אנרג'י פארק חדרה
אנרג'י פארק חדרה
אנרג'י פארק חדרה
אנרג'י פארק חדרה