מיקום: מילנו, איטליה
טיפולוגיה: מגורים
שנה: 2008-2009
סטטוס: הופסק
בשיתוף עם PIUARCH
All right reserved to Piuarch srl

מגדל מגורים בלב מילנו.
המסה הבנויה לגובה מחולקת למקטעים מוסתים במטרה ליצור הצללה נחוצה ומרפסות לא מקורות.