Loading...

מיקום: מגדל יכין, אבן גבירול, תל אביב
טיפולוגיה: מגורים/מסחר/ציבורי/משרדים
שנה: 2017
סטטוס: הוגש
בשיתוף עם גיא ורונה ויונתן נתניאן

לקראת אדפטציה שיתופית למבנים בתל אביב,
מודל שיתופי המתיישר עם המהות של העיר תל אביב ועשוי לסייע לעיר להרחיב ולגוון את האוכלוסייה החיה ופועלת בה.
אפיון אדריכלי בין מבנה ברוטליסטי נוקשה אל העיר הדינמית המתחדשת.

צורות מגורים חדשות
צורות מגורים חדשות
צורות מגורים חדשות
צורות מגורים חדשות