נחמני 64 מבנה לשימור מחמיר.

מיקום: נחמני 64 / דרך בגין 27, תל אביב
טיפולוגיה: מגורים לשימור
שנה: 2014
סטטוס: היתר

מבנה לשימור מחמיר.
תוספת קומת גג, הגדלת צפיפות יחידות הדיור ושחזור חזיתות בהתאם למבנה המקורי.
תוכנן במקור ע"י אדריכל יוסף כשדן בשנת 1936.

נחמני 64 מבנה לשימור מחמיר.