מיקום: רחוב חכמי אתונה , תל אביב
טיפולוגיה: מגורים – תמ"א 38
שנה: 2017
סטטוס: תכנון

תמ"א 38, חיזוק ובניה

חכמי אתונה, תמ"א 38, חיזוק ובניה
חכמי אתונה, תמ"א 38, חיזוק ובניה
חכמי אתונה, תמ"א 38, חיזוק ובניה
חכמי אתונה, תמ"א 38, חיזוק ובניה
חכמי אתונה, תמ"א 38, חיזוק ובניה