מזא"ה 71, תל אביב טיפולוגיה, מגורים לשימור

מיקום: מזא"ה 71, תל אביב
טיפולוגיה: מגורים לשימור
שנה: 2016
סטטוס: היתר

מבנה לשימור.
תוספת קומת גג, הגדלת צפיפות יחידות הדיור ושחזור חזיתות בהתאם למבנה המקורי.
תוכנן במקור ע"י אדריכל א. רייבמן- מ. ארתמן בשנת 1939.

מזא"ה 71, תל אביב טיפולוגיה, מגורים לשימור
מזא"ה 71, תל אביב טיפולוגיה, מגורים לשימור
מזא"ה 71, תל אביב טיפולוגיה, מגורים לשימור
מזא"ה 71, תל אביב טיפולוגיה, מגורים לשימור
מזא"ה 71, תל אביב טיפולוגיה, מגורים לשימור