מיקום: אבן גבירול, תל אביב
טיפולוגיה: מגורים
שנה: 2016
סטטוס: תכנון

התחדשות עירונית בצפון הישן של תל אביב.
הגדלת נפח הבניה הקיים תוך יצירת דופן מסחרית אחידה במפלס הקרקע, שיקום והגדלת החצרות בין המבנים ושיפור דרכי הגישה בכל המתחם.